Lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP dựa trên điều kiện nào?

26/04/2022

Sắp tới đây quy định về việc lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP sẽ có hiệu lực pháp luật. Vậy việc lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP dựa trên điều kiện nào? Nhờ giải đáp.

  • Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về các điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP bao gồm:

   - Sự cần thiết đầu tư;

   - Thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này và đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này;

   - Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án;

   - Có lợi thế so với các hình thức đầu tư khác;

   - Có khả năng bố trí vốn nhà nước trong trường hợp có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn