Năm 2023, gói thầu mua thuốc sử dụng vốn nhà nước và gói thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu sẽ phải tổ chức theo hình thức đấu thầu qua mạng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/03/2023

Năm 2023, gói thầu mua thuốc sử dụng vốn nhà nước và gói thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu sẽ phải tổ chức theo hình thức đấu thầu qua mạng?

  • Năm 2023, gói thầu mua thuốc sử dụng vốn nhà nước và gói thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu sẽ phải tổ chức theo hình thức đấu thầu qua mạng?

   Căn cứ Công văn 1647/BYT-KH-TC năm 2023 chuyển văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng do Bộ Y tế ban hành có quy định như sau:

   Ngày 24/02/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1253/BKHĐT- QLĐT phúc đáp Công văn số 698/BYT-KH-TC ngày 16/02/2023 của Bộ Y tế. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: “Căn cứ các quy định nêu trên của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 58/2016/TT-BTC , kể từ ngày 01/01/2023, đối với gói thầu mua thuốc sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh) để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của năm 2023 áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thì phải tổ chức đấu thầu qua mạng. Đối với gói thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu nhưng không sử dụng nguồn chi thường xuyên thì phải tổ chức đấu thầu qua mạng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.”.

   Như vậy, các gói thầu mua thuốc phải đấu thầu qua mạng kể từ ngày 01/01/2023 bao gồm:
   - Đối với gói thầu mua thuốc sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh) để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của năm 2023 áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thì phải tổ chức đấu thầu qua mạng.
   - Đối với gói thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu nhưng không sử dụng nguồn chi thường xuyên thì phải tổ chức đấu thầu qua mạng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

   Năm 2023, gói thầu mua thuốc sử dụng vốn nhà nước và gói thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu sẽ phải tổ chức theo hình thức đấu thầu qua mạng? (Hình từ Internet)

   Bên mời thầu có được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà thầu không?

   Căn cứ Điều 35 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về đấu thầu thuốc qua mạng cụ thể như sau:

   Đấu thầu thuốc qua mạng
   1. Bên mời thầu lập E-HSMT gồm những nội dung sau:
   a) Các nội dung của E-HSMT được thực hiện trên webform bao gồm: Bảng dữ liệu, Đơn dự thầu, Thỏa thuận liên danh (nếu có), Biểu “giá dự thầu và Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu kỹ thuật của thuốc”.
   b) Các nội dung còn lại của E-HSMT được bên mời thầu lập và đính kèm trên Hệ thống.
   2. Việc lập E-HSMT căn cứ vào các webform nêu tại điểm a khoản 1 Điều này và các quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT. Việc đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT và các yêu cầu khác trong E-HSMT, căn cứ vào E-HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ E-HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.
   3. Sau khi lập E-HSMT, bên mời thầu in E-HSMT trình chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Bên mời thầu chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT được phê duyệt và E-HSMT trên Hệ thống. Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung E-HSMT được phê duyệt và E-HSMT trên Hệ thống thì nội dung trên Hệ thống là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT.
   4. E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống. Bên mời thầu không được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà thầu, trường hợp bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu tham dự thầu phải nộp chi phí theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT .
   5. Trường hợp cần sửa đổi E-HSMT, bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư.
   6. Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT.
   7. Nhà thầu lập biểu giá dự thầu theo webform, cam kết các nội dung trong đơn dự thầu được Hệ thống tạo ra trên Hệ thống, trường hợp liên danh thì thực hiện liên danh trên Hệ thống. Các nội dung còn lại của E-HSDT do nhà thầu đính kèm trên Hệ thống. Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin trên webform và thông tin trong file đính kèm E-HSDT thì thông tin trên webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT.
   8. Trường hợp có sự không thống nhất giữa quy định tại Điều này, Mẫu số 7A, Mẫu số 7B ban hành kèm theo Thông tư này với các quy định còn lại của Thông tư này thì áp dụng quy định tại Điều này và Mẫu số 7A, Mẫu số 7B ban hành kèm theo Thông tư này.

   Như vậy, bên mời thầu không được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà thầu, trường hợp bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu.

   Để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống cần đóng các loại chi phí nào?

   Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT có quy định chi phí lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống như sau:
   - Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống (chỉ nộp 01 lần khi đăng ký) là 550.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);
   - Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống là 550.000 đồng cho một (01) năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Nhà thầu, nhà đầu tư nộp chi phí này kể từ năm thứ hai trở đi sau năm đăng ký tham gia Hệ thống;
   - Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng cho một (01) gói thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng); chi phí nộp hồ sơ đề xuất là 220.000 đồng cho một (01) gói thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);
   - Chi phí nhà thầu trúng thầu được tính bằng 0,022% giá trúng thầu nhưng tối đa là 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Đối với gói thầu chia thành nhiều phần hoặc lô riêng biệt thì chi phí nhà thầu trúng thầu được tính theo giá trị trúng thầu của mỗi phần hoặc lô riêng biệt;
   - Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử được tính bằng 0,022% giá hợp đồng nhưng tối đa là 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn