Người lao động nước ngoài có được góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam?

26/04/2022

Trường hợp lao động nước ngoài đã được cấp phép lao động tại Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình lao động tại Việt Nam, nhận thấy có cơ hội đầu tư, lao động nước ngoài thực hiện đầu tư mua lại phần vốn góp của một doanh nghiệp Việt Nam. Vậy người đó có được phép mua cổ phần đó không ạ?

 

  • Tại Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư nước ngoài 2014, có quy định:

   Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   => Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cá nhân có quốc tịch nước ngoài và tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài có thực hiện hoạt đồng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 25 Luật đầu tư cũng có quy định:

   Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

   - Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

   - Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

   - Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

   => Như vậy, theo quy định thì người lao động nước ngoài đã được cấp phép lao động tại Việt Nam được phép mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp Việt.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn