Nhà đầu tư không tham gia hội nghị nhà chung cư có bị phạt không?

26/04/2022

Chung cư tổ chức hội nghị lần đầu không thành công do tranh chấp diện tích chung là bãi giữ xe, nếu phường đứng ra tổ chức hội nghị lần 2 mà chủ đầu tư không tham dự thì bị xử lý như thế nào? Trân trọng cám ơn!

  • Nhà đầu tư không tham gia hội nghị nhà chung cư có bị phạt không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 12 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định về hội nghị nhà chung cư, cụ thể như sau:

   - Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư.

   - Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện các chủ sở hữu căn hộ hoặc người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham dự (bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư nhưng chưa thanh toán hết tiền cho chủ đầu tư, trừ trường hợp thuộc diện chấm dứt hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ).

   Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì "chủ đầu tư đã tổ chức để họp hội nghị nhà chung cư nhưng không có đủ số người tham dự hội nghị theo quy định tại Khoản 2 Điều này và chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị."

   Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định như sau:

   "Đối với hội nghị của cụm nhà chung cư thì phải có đủ số người đã đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này tham dự; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ số người tham dự theo quy định thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50% số người đã đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư tham dự; nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không đủ số người tham dự thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị theo quy định tại khoản 5 Điều này, trừ trường hợp tòa nhà trong cụm tổ chức họp hội nghị nhà chung cư riêng theo quy định tại Điểm c Khoản này"

   Dựa theo những quy định nêu trên thì hội nghị nhà chung cư căn bản là hội nghị có sự tham gia của các đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Nếu chủ đầu tư không tham gia vào hội nghị nhà chung cư lần hai thì không bị xử lý vi phạm, mà chủ đầu tư chỉ có nhiệm vụ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị khi chủ đầu tư đã tổ chức hội nghị nhưng không thành.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn