Nhà thầu có được chào giá thấp hơn giá dự toán không?

Ngày hỏi:10/09/2019

Công ty tôi đang triển khai 1 dự án. Dự án đã được Sở Xây dựng địa phương thẩm định thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng, dự toán đã được quyết định là là 800 triệu. Nếu trong hồ sơ dự thầu  nhà thầu chào giá thực hiện gói thầu dưới 500 triệu thì theo quy định có được không?

  • Nhà thầu có được chào giá thấp hơn giá dự toán không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có quy định:

   Nhà thầu thi công xây dựng có các quyền sau đây:

   - Quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu;

   - Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Như vậy, nhà thầu có quyền chào giá với mức giá thấp hơn giá dự toán nếu nhà thầu cho rằng mức chào giá đó là phù hợp với thị trường và nguồn lực của nhà thầu; chủ đầu tư trên cơ sở dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt, khả năng, năng lực của nhà thầu để xem xét, quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn