Nhiệm vụ của Ban chuẩn bị đầu tư Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

26/04/2022

Tôi hiện mới là thành viên của Ban chuẩn bị đầu tư Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh. Ban biên tập cho tôi hỏi nhiệm vụ của Ban chuẩn bị đầu tư Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh là gì? Mong nhận được phản hồi!

  • Nhiệm vụ của Ban chuẩn bị đầu tư Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư 24/2010/TT-BXD quy định về nhiệm vụ của Ban chuẩn bị đầu tư Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chuẩn bị đầu tư), cụ thể như sau:

   - Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu xử lý theo quy định; Trong trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng Khu xử lý nhưng có nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư thì Ban chuẩn bị đầu tư báo cáo UBND cấp tỉnh giao nhà đầu tư tổ chức lập quy hoạch xây dựng Khu xử lý;

   - Xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán và chuẩn bị hợp đồng trình cấp có thẩm quyền ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng Khu xử lý;

   - Thực hiện các công việc khác được giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn