Những tài liệu nào kèm theo khi đăng kế hoạch lựa chọn thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

26/04/2022

Khi đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì cần phải kèm theo những tài liệu gì? Mong được giải đáp theo quy định mới.

  • Theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/02/2020) quy định các tài liệu khi đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thế như sau:

   Bên mời thầu phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt sau khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì bên mời thầu phải cập nhật dự toán và đính kèm Quyết định phê duyệt dự toán trên Hệ thống như sau:

   - Trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống nếu dự toán của gói thầu được phê duyệt trước khi đăng tải thông báo mời thầu;

   - Trong quá trình đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống nếu dự toán của gói thầu được phê duyệt sau khi đăng tải thông báo mời thầu

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn