Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật của thẩm định thiết kế chi tiết dự án đầu tư công nghệ thông tin

26/04/2022

Ban biên tập cho em hỏi báo cáo kinh tế - kỹ thuật của thẩm định thiết kế chi tiết dự án đầu tư công nghệ thông tin có những nội dung cơ bản gì?

  • Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật của thẩm định thiết kế chi tiết dự án đầu tư công nghệ thông tin
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định nội dung cơ bản của báo cáo kinh tế - kỹ thuật của thẩm định thiết kế chi tiết dự án đầu tư công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

   - Đánh giá sự tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

   - Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị, trong đó có phân tích, lựa chọn phương án bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan; yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường Internet;

   - Hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán theo quy định tại Điều 27 và 28 Nghị định 73/2019/NĐ-CP;

   - Các nội dung khác của báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi quy định tại Luật đầu tư công.

   Trên đây là nội dung cơ bản của báo cáo kinh tế - kỹ thuật của thẩm định thiết kế chi tiết dự án đầu tư công nghệ thông tin.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn