Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại

Ngày hỏi:14/10/2019

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng một số khoản vốn vay ưu đãi khi đầu tư dự án. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại được quy định tại Khoản 25 Điều 1 Nghị định 132/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án được lập theo mẫu quy định tại Nghị định này, bao gồm: Mẫu Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng nêu tại Phụ lục V; Mẫu Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư có cấu phần xây dựng nêu tại Phụ lục VI; Mẫu Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình nêu tại Phụ lục VIII.

   - Khi xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục V, VI và VIII, chủ dự án phải tính đến các nội dung theo mẫu của nhà tài trợ nước ngoài, bảo đảm những nội dung của Quyết định chủ trương đầu tư và hài hòa quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ nước ngoài.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn