Nội dung chi tiền thu đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

26/04/2022

Từ tháng 2/2020 thì tiền thu từ việc đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia sẽ được chi như thế nào? Mong nhận được phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Theo Điều 26 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/02/2020) quy định nội dung chi tiền thu đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

   1. Chi thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

   2. Chi thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu bao gồm:

   a) Chi in Báo;

   b) Chi vận chuyển và phát hành Báo trên toàn quốc;

   c) Chi cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu, bao gồm: tiền lương, phụ cấp và các khoản chi hợp lệ khác cho người lao động theo quy định của pháp luật;

   d) Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu;

   đ) Chi mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, bảo hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu;

   e) Chi tổ chức, quản lý hoạt động đăng tải, phát hành thông tin về đấu thầu;

   g) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu.

   3. Chi thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống.

   4. Chi thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng bao gồm:

   a) Chi tổ chức quản lý, vận hành và phát triển Hệ thống;

   b) Chi hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng Hệ thống;

   c) Chi hoạt động truyền thông, hợp tác quốc tế về đấu thầu qua mạng;

   d) Chi hoạt động liên quan đến công việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ tham gia Hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu;

   d) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho việc đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

   5. Việc phân phối kết quả tài chính được thực hiện theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 26 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn