Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất

26/04/2022

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Vinh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Vinh (hoangvinh*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thì nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

   - Tên dự án.

   - Tổng mức đầu tư, tổng vốn của dự án (tổng vốn đầu tư) đối với dự án PPP; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

   - Sơ bộ vốn góp của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng công trình dự án PPP, cơ chế tài chính, hình thức bảo đảm đầu tư của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án (nếu có).

   - Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư

   + Xác định rõ hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu, trong nước hoặc quốc tế theo quy định tại Điều 9 Nghị định 30/2015/NĐ-CP. Đối với dự án PPP nhóm C, dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng, trường hợp không áp dụng sơ tuyển, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước, trừ trường hợp theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 9 Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

   + Xác định rõ phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn một túi hồ sơ hoặc một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 28 hoặc Điều 29 của Luật Đấu thầu.

   - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

   Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm.

   - Loại hợp đồng

   Xác định rõ loại hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu.

   - Thời gian thực hiện hợp đồng

   Thời gian thực hiện hợp đồng là số năm hoặc tháng tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn