Nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài

26/04/2022

Nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào? Tôi hiện đang là một kỹ sư xây dựng ở Quận 2, Tp.HCM. Gần đây công ty tôi có liên doanh hợp tác trong một dự án đối với đối tác là doanh nghiệp nước ngoài. Do một số yêu cầu công việc nên tôi cũng có nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến việc theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài. Tôi muốn hỏi: Nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào? Do văn bản nào hướng dẫn? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  • Nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 11 Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, bao gồm:

   1. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn theo thẩm quyền; việc thực hiện luật pháp, chính sách về đầu tư nước ngoài.

   2. Công tác xây dựng quy hoạch.

   3. Sự phù hợp của chính sách với Điều kiện kinh tế - xã hội.

   4. Việc tuân thủ các quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển.

   5. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyết định chủ trương đầu tư; việc cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các quy định của pháp luật về đầu tư.

   6. Việc quy định ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án đầu tư.

   7. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao đất.

   8. Việc thực hiện trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đánh giá và hỗ trợ đầu tư sau khi cấp chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   9. Việc thực hiện chức năng cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo quy định.

   10. Việc xử lý các vướng mắc, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, được quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn