Phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở đâu khi dự án thực hiện ở trong và ngoài KCN?

26/04/2022

Công ty tôi có một thành viên là doanh nghiệp (doanh nghiệp này có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 53% vốn điều lệ) năm giữ 52% vốn điều lệ của công ty. Công ty hiện có một dự án đầu tư kinh doanh, dự án này được thực hiện vừa ở trong và vửa ở ngoài khu công nghiệp (KCN) ở trong cùng một tỉnh. Xin các luật sư cho hỏi, dự án này công ty có phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không? Nếu phải xin thì công ty xin ở Ban Quản lý khu công nghiệp hay Sở Kế hoạch và Đầu tư?

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư 2014 thì các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

   - Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

   - Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

   (1) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

   (2) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm (1) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

   (3) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế tại điểm (1) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có tổ chức có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   Do đó: Công ty bạn hiện có một thành viên là doanh nghiệp (doanh nghiệp này có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 53% vốn điều lệ) nắm giữ 52% vốn điều lệ của công ty. Nên thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư 2014 thì Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

   Tuy nhiên, Tại Khoản 3 Điều 38 Luật Đầu tư 2014 lại có quy định:

   "Điều 38. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

   ...

   3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

   a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thì Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư đó.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn thực hiện dự án đầu tư vừa ở trong và vửa ở ngoài khu công nghiệp (KCN) ở trong cùng một tỉnh, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh đó có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn