Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và nhiệm vụ thiết kế

26/04/2022
Trong bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình, phải lập nhiệm vụ thiết kế trước hay nhiệm vụ khảo sát trước? Đối với công trình mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ có yêu cầu kỹ thuật không phức tạp, Chủ đầu tư giao cho một đơn vị tư vấn đủ năng lực lập nhiệm vụ thiết kế và cũng là tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phê duyệt chung nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và nhiệm vụ thiết kế bằng một quyết định có được hay không?
  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với công trình xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Theo đó, đối với dự án xây dựng mới nhà Bưu điện có tổng mức đầu tư 4 tỷ thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

   Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, công trình xây dựng mới nhà Bưu điện nói trên do Bưu điện tỉnh Long An quyết định đầu tư dự án thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Xây dựng tỉnh Long An thực hiện.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn