Quy định lập kế hoạch thu, chi các chi phí liên quan đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

26/04/2022

Theo quy định mới việc lập và phê duyệt kế hoạch thu, chi các chi phí liên quan đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định như thế nào?

  • Quy định lập kế hoạch thu, chi các chi phí liên quan đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 27 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/02/2020) quy định việc lập và phê duyệt kế hoạch thu, chi các chi phí liên quan đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

   - Hàng năm, Trung tâm, Báo Đấu thầu lập kế hoạch thu và kế hoạch chi liên quan đến hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo các nội dung tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này, tổng hợp vào dự toán của Cục Quản lý đấu thầu trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt;

   - Việc lập kế hoạch chi liên quan đến hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính hiện hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 27 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn