Quy định về chủ trương và quy mô đầu tư xây dựng công trình

26/04/2022
Bà Trần Thị Cẩm Vân (ttcamvan.81@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp : Nghị định số 12/2009/NĐ-CP có quy định: “Đối với dự án của doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước quản lý về chủ trương và quy mô đầu tư. Doanh nghiệp có dự án tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”. Còn trong Điều lệ Công ty của bà Vân đã được phê duyệt quy định, chủ sở hữu có quyền "quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm gần nhất". Trong trường hợp công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sử dụng nguồn vốn của Công ty để đầu tư các dự án thì có phải báo cáo chủ sở hữu là UBND tỉnh về chủ trương và quy mô đầu tư không?
  • Vấn đề bà Vân hỏi, ông Bùi Trung Dung, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

   Do bà Vân không nêu thời gian phê duyệt Điều lệ công ty và mục tiêu của dự án đầu tư mà công ty là chủ đầu tư, cũng như vốn sử dụng đầu tư dự án bởi đây cũng là yếu tố rất quan trọng, nên bà Vân có thể tham khảo một số nguyên tắc dưới đây để Công ty quyết định phương hướng thực thi.

   Ngày 11/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong Nghị định có quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng vào doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước. Căn cứ quy định này thì UBND cấp tỉnh sẽ quyết định các dự án đầu tư vào doanh nghiệp của bà Vân làm tăng giá trị tài sản doanh nghiệp.

   Trình tự, thủ tục (chủ trương, quy mô đầu tư), nội dung lập, thẩm tra, thẩm định Công ty thực hiện theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

   Ngoài ra, bà Vân cũng cần tham khảo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp để xem xét bản điều lệ hoạt động của công ty có còn phù hợp không.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn