Quy định về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Ngày hỏi:11/03/2019

Tôi tên Minh Trung tôi có tham gia thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án cho Chủ đầu tư thì có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án không? Hay các bạn vui lòng cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án?

  • Quy định về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có quy định về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án như sau:

   1. Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Điều này.

   2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án:

   a) Hạng I: Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.

   b) Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên.

   c) Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

   3. Phạm vi hoạt động:

   a) Hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

   b) Hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

   c) Hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

   => Như vậy, bạn có thể xem xét bạn có tham gia thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án cho Chủ đầu tư thì có đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án chưa và khi có chứng chỉ thì phạm vi hoạt động như thế thì bạn có cần phải có chứng chỉ không nhé.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn