Quyền hạn và trách nhiệm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

26/04/2022

Theo quy định mới nhất của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Cho hỏi Quỹ đầu tư phát triển địa phương có quyền hạn và trách nhiệm như thế nào?

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Thông tư 86/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 20/11/2021) quy định quyền hạn và trách nhiệm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương như sau:

   - Tuân thủ chế độ quản lý tài chính, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

   - Xây dựng Báo cáo quyết toán năm và thực hiện đánh giá và xếp loại Quỹ đầu tư phát triển địa phương hàng năm theo chế độ quy định của pháp luật.

   - Ban hành các Quy trình hoạt động nghiệp vụ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và các Quy chế hoạt động do Hội đồng quản lý Quỹ ban hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn