Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP có những nội dung gì?

26/04/2022

Mình đang tìm hiểu các quy định đối với việc đầu tư dự án PPP sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Cho hỏi quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm những nội dung gì?

  • Theo Điều 17 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì quyết định chủ trương đầu tư bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên dự án;

   - Tên cơ quan có thẩm quyền;

   - Mục tiêu; dự kiến quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác;

   - Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP;

   - Sơ bộ tổng mức đầu tư; sơ bộ phương án tài chính: cơ cấu nguồn vốn trong dự án, dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng;

   - Cơ chế bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu.

   Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới ngoài những nội dung nêu trên, nội dung quyết định chủ trương đầu tư còn bao gồm tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn