Sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn thầu có được điều chỉnh phương thức lựa chọn thầu không?

26/04/2022

Nếu chủ đầu tư đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó gói thầu Tư vấn lập thiết kế dự toán trên 500 triệu có: Hình thức lựa chọn nhà thầu là Đấu thầu rộng rãi trong nước, Phương thức lựa chọn nhà thầu là 01 (một) giai đoạn 02 (hai) túi hồ sơ. Tuy nhiên sau đó, có 1 nhà thầu đảm bảo năng lực làm Đơn xin nhận thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế dự toán và thương thảo chấp nhận giá gói thầu là 490 triệu. Trong trường hợp này chủ đầu tư có thể chỉ định thầu đối với gói thầu này không. Xin cảm ơn!

  • Theo Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp có thể thay đổi phương thức lựa chọn thầu như sau:

   - Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều này.

   - Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu;

   - Trường hợp dự toán được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

   Theo thông tin bạn cung cấp như trên kế hoạch lựa chọn thầu của bạn đã được phê duyệt thì bạn chỉ được thay đổi nội dung lựa chọn nhà thầu khi điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn