Thẩm quyền Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

26/04/2022
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 82 Luật Xây dựng 2014: "Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước". Tuy nhiên, Điểm b, Khoản 2, Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP lại quy định: "Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước". Vậy, tôi xin hỏi, công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán?
    • Thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật được quy định tại Mục b, Khoản 3, Điều 13 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn