Thẩm quyền quản lý công trình đối với UBND cấp xã

26/04/2022
Khoản 1, Điều 21 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định: "Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý đối với dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng, dự án có sự tham gia của cộng đồng và dự án có tổng mức đầu tư dưới 2 (hai) tỷ đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư". Vậy tôi xin hỏi, nếu xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư và sử dụng bộ máy chuyên môn của mình thì có được quản lý các công trình có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng không?
    • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nếu UBND xã, phường làm Chủ đầu tư thì chỉ được sử dụng Bộ máy chuyên môn của xã, phường để trực tiếp quản lý dự án có tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng. Trường hợp không có người có đủ tiêu chuẩn theo quy định thì phải thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành theo quy định.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn