Thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú

Ngày hỏi:05/05/2017

Ai có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Hòa Bình, hiện đang sống tại Ninh Bình, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: hoabinh0271***@gmail.com

 

  • Thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú được quy định tại Khoản 2 Điều 77 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

    Người có thẩm quyền cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục thì có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú.

    Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 46/2017/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 2 Điều 77 Nghị định 46/2017/NĐ-CP Tải về
    đang tải....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn