Thẩm quyền quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng

Ngày hỏi:03/05/2017

Thẩm quyền quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Khánh Hùng, hiện đang là nhân viên tự do ở Hà Nội, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về thẩm quyền quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: hung.khanh***@gmail.com

  • Thẩm quyền quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng được quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 46/2017/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn