Theo dõi theo chuyên đề của Cơ quan nhà nước đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

26/04/2022

Theo dõi theo chuyên đề của Cơ quan nhà nước đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào? Tôi hiện đang là một kỹ sư xây dựng ở Quận 2, Tp.HCM. Gần đây công ty tôi có liên doanh hợp tác trong một dự án đối với đối tác là doanh nghiệp nước ngoài. Do một số yêu cầu công việc nên tôi cũng có nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến việc theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài. Tôi muốn hỏi: Theo dõi theo chuyên đề của Cơ quan nhà nước đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào? Do văn bản nào hướng dẫn? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Trúc Phương, SĐT: 0911***.

  • Theo dõi theo chuyên đề của Cơ quan nhà nước đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 9 Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, theo đó:

   1. Tùy thuộc vào nhu cầu quản lý nhà nước và thông qua công tác nắm tình hình, nghiên cứu báo cáo, tài liệu có liên quan, cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi xây dựng chương trình, kế hoạch theo dõi đối với một số tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý; thông báo cho tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài biết về nội dung, mốc thời Điểm theo dõi, thời gian theo dõi.

   2. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi lập kế hoạch theo dõi cụ thể theo chuyên đề đối với các đối tượng đã được xác định theo kế hoạch; quyết định lập tổ giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ giám sát; có văn bản đề nghị tổ chức kinh tế, dự án được theo dõi chuẩn bị, gửi báo cáo và tài liệu phục vụ việc theo dõi.

   3. Yêu cầu tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức cuộc họp để tổ giám sát nghe báo cáo giải trình; các thành viên dự họp trao đổi, thảo luận nội dung báo cáo.

   Tổ giám sát trao đổi, đề xuất, yêu cầu đối với tổ chức kinh tế, dự án được theo dõi về những vấn đề cần thiết.

   4. Tổ giám sát báo cáo bằng văn bản với cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi về kết quả theo dõi đối với tổ chức kinh tế, dự án được theo dõi. Báo cáo gồm các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

   5. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi xem xét, đánh giá báo cáo của Tổ giám sát; thông báo bằng văn bản kết quả theo dõi cho tổ chức kinh tế, dự án được theo dõi về ưu Điểm, thiếu sót, khuyết Điểm (nếu có) và những yêu cầu cần thiết.

   6. Người theo dõi lưu kết quả của Tổ giám sát vào hồ sơ quản lý dự án.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về theo dõi theo chuyên đề của Cơ quan nhà nước đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, được quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn