Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là bao nhiêu ngày?

26/04/2022

Ông Phạm Minh Chánh (TPHCM) hỏi: Căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì trường hợp nào hồ sơ đề xuất được đánh giá trong 30 ngày, trường hợp nào được đánh giá trong 20 ngày?

  • Điểm g, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 quy định thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày.

   Điểm c, Khoản 6, Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 20 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất.

   Theo đó, gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn