Thời hạn đăng tải thông tin về đấu thầu từ ngày 20/04/2020

26/04/2022

Được biết trong thời gian sắp tới đây, đối với những thông tin đấu thầu khác nhau sẽ có thời gian thời hạn đăng tải khác nhau. Vấn đề này được quy định cụ thể như thế nào?

  • Tại Điều 5 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020), thời hạn đăng tải thông tin về đấu thầu được quy định như sau:

   - Đối với thông tin quy định tại các điểm b vả c khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu theo thời gian quy định trong thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   - Đối với thông tin quy định tại các điểm a, d, đ, g, h, i và 1 khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

   - Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày các tổ chức tự đăng tải thông tin quy định tại các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có trách nhiệm đăng tải 01 kỳ trên Báo Đấu thầu.

   Như vậy, đối với mỗi thông tin đấu thầu khác nhau thì sẽ có thời hạn đăng tải trên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo Đấu thầu khác nhau.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn