Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

26/04/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)  được quy định như thế nào? Tôi là Thanh Tùng, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
   (ảnh minh họa)
  • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) được quy định tại Mục 37 Chương I Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC), cụ thể như sau:

   - Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:

   + Tên gói thầu, số hiệu gói thầu;

   + Tên nhà thầu trúng thầu;

   + Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu;

   + Giá trúng thầu;

   + Loại hợp đồng;

   + Thời gian thực hiện hợp đồng;

   + Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.

   - Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 39.1 CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu.

   - Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Mục 37.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC). Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn