Thu hồi giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong trường hợp nào?

26/04/2022

Pháp luật quy định những trường hợp nào thì bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí đầu tư? Mong được giải đáp của anh chị.

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Luật Đầu tư 2014 quy định:

   Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định khoản 1 Điều 48 của Luật này.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2014 quy định:

   Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

   + Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án

   + Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp

   + Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

   + Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động

   + Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư

   + Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này

   + Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

   Trên đây là những quy định các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí đầu tư theo Luật Đầu tư 2014.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn