Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 2019

26/04/2022

Tôi cần cấp thêm Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Nhờ ban tư vấn cho biết thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất được quy định thế nào?

  • Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 2019
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

   1. Điều kiện:

   Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các Điều kiện sau đây:

   1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;

   2. Tốt nghiệp đại học trở lên;

   3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   4. Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

   a) Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch), bao gồm:

   - Tham gia giảng dạy về đấu thầu;

   - Tham gia xây dựng văn bản pháp luật về đấu thầu;

   - Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu...

   b) Đã tham gia vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại điểm a Khoản này trong vòng 05 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch) nhưng không thường xuyên, liên tục;

   c) Đã tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ”.

   5. Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

   2. Đăng ký thi sát hạch

   - Cá nhân có nhu cầu thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thực hiện việc đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   - Việc đăng ký thi, hồ sơ đăng ký thi sát hạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn và đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cá nhân chỉ được tham dự kỳ thi sát hạch sau khi đã đăng ký thi thành công và nộp đầy đủ chi phí dự thi theo quy định.

   3. Quy trình cấp:

   - Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đăng ký, nộp đầy đủ chi phí dự thi theo quy định và dự kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức;

   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động cho những người vượt qua kỳ thi sát hạch.

   4. Thẩm quyền cấp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   5. Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo.

   6. Thời hạn sử dụng: Không giới hạn

   Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn