Tiêu chí xét hỗ trợ về công trình điện, nước sinh hoạt, chợ đầu mối, đấu giá nông sản của hợp tác xã nông nghiệp

26/04/2022

Tiêu chí xét hỗ trợ về công trình điện, nước sinh hoạt, chợ đầu mối, đấu giá nông sản của hợp tác xã nông nghiệp được quy định như thế nào? Bạn đọc Như Ngọc, địa chỉ mail nhu_ngoc_****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang làm ở ủy ban xã, thời gian này tôi có nghe nhiều về hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp. Tôi muốn hỏi: Tiêu chí xét hỗ trợ về công trình điện, nước sinh hoạt, chợ đầu mối, đấu giá nông sản của hợp tác xã nông nghiệp được quy định như thế nào? Nội dung cụ thể ra sao? Và được quy định ở VB nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  • Tiêu chí xét hỗ trợ về công trình điện, nước sinh hoạt, chợ đầu mối, đấu giá nông sản của hợp tác xã nông nghiệp của hợp tác xã nông nghiệp được quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

   Theo đó, hỗ trợ về công trình điện, nước sinh hoạt, chợ đầu mối, đấu giá nông sản của hợp tác xã nông nghiệp khi:

   a) Công trình điện: Chưa được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp từ ngân sách nhà nước;

   b) Công trình nước sinh hoạt: Hệ thống cấp nước sinh hoạt phải có quy mô tối thiểu 100 hộ sử dụng nước.

   c) Chợ đầu mối, đấu giá nông sản:

   Hợp tác xã nông nghiệp được nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ đầu mối nông sản phải đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiêu chí xét hỗ trợ về công trình điện, nước sinh hoạt, chợ đầu mối, đấu giá nông sản của hợp tác xã nông nghiệp, được quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn