Tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Ngày hỏi:14/03/2019

Như tôi biết thì để trúng thầu dự án mua sắm hàng hóa phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa gồm những gì? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Thanh Tuấn - tuan*****@gmail.com

 

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 63/2014 thì tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa gồm:

   1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

   Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó phải quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Cụ thể như sau:

   - Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự; kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính có liên quan đến việc thực hiện gói thầu;

   - Năng lực sản xuất và kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn có liên quan đến việc thực hiện gói thầu;

   - Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu.

   Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Điểm này cần căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung nêu tại Điểm này thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

   2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

   Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết khi sử dụng phương pháp chấm điểm. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập hồ sơ mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

   - Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

   - Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

   - Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

   - Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

   - Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

   - Khả năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu);

   - Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

   - Tiến độ cung cấp hàng hóa;

   - Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;

   - Các yếu tố cần thiết khác.

   3. Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất):

   - Xác định giá dự thầu;

   - Sửa lỗi;

   - Hiệu chỉnh sai lệch;

   - Trừ giá trị giảm giá (nếu có);

   - Chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có);

   - Xác định giá trị ưu đãi (nếu có);

   - So sánh giữa các hồ sơ dự thầu để xác định giá thấp nhất.

   4. Tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá):

   Công thức xác định giá đánh giá:

   GĐG = G ± ∆G + ∆ƯĐ

   Trong đó:

   - G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);

   - ∆G là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa bao gồm:

   + Chi phí vận hành, bảo dưỡng;

   + Chi phí lãi vay (nếu có);

   + Tiến độ;

   + Chất lượng (hiệu suất, công suất);

   + Xuất xứ;

   + Các yếu tố khác (nếu có).

   ƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 của Nghị định này.

   ==> Như vậy khi lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệp và tiêu chuẩn về kỹ thuật và tiêu chuẩn giá thấp nhất hoặc Tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

   Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn