Tổng mức đầu tư dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin

26/04/2022

Khi chủ dự án công nghệ thông tin thuê tổ chức cá nhân khác để lập báo cáo khả thi của dự án thì tổng mức đầu tư dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin được xác định như thế nào?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 47 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định tổng mức đầu tư dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin được xác định sau:

   *Cơ cấu tổng mức đầu tư.

   - Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin;

   - Chi phí quản lý dự án: Gồm các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn lập, phê duyệt chủ trương đến khi kết thúc thuê dịch vụ công nghệ thông tin và chi phí giám sát, đánh giá đầu tư dự án thuê;

   - Chi phí tư vấn: Chi phí khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo đề xuất chủ trương; báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm tra dự án thuê; tư vấn đấu thầu; giám sát thực hiện (nếu có); thực hiện các công việc tư vấn khác;

   - Chi phí khác: Phí và lệ phí; bảo hiểm; kiểm toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; thẩm định giá; kiểm thử hoặc vận hành thử; chi phí đặc thù khác;

   - Chi phí dự phòng.

   *Phương pháp xác định.

   - Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong dự án thuê được xác định bằng một trong các phương pháp: Phương pháp so sánh; phương pháp chuyên gia; phương pháp lấy báo giá thị trường; phương pháp tính chi phí; kết hợp các phương pháp.

   - Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc theo định mức chi phí theo tỷ lệ.

   Chủ đầu tư căn cứ vào tính chất của dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin để lựa chọn phương pháp xác định chi phí thuê phù hợp và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

   Lưu ý: Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

   Trên đây là cách xác định tổng mức đầu tư dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn