Tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP là bao nhiêu?

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về đầu tư dự án PPP sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Cho mình hỏi tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP là bao nhiêu? Nhờ giải đáp theo quy định mới nhất.

  • Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP được quy định như sau:

   - Không thấp hơn 200 tỷ đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 4 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 trường hợp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư thì không thấp hơn 100 tỷ đồng;

   Cụ thể là dự án thuộc lĩnh vực:

   + Giao thông vận tải;

   + Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;

   + Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;

   + Hạ tầng công nghệ thông tin.

   - Không thấp hơn 100 tỷ đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

   Cụ thể là dự án thuộc lĩnh vực Y tế; giáo dục - đào tạo.

   - Quy định về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu nêu trên không áp dụng đối với dự án theo loại hợp đồng O&M.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn