Trách nhiệm của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được quy định như thế nào?

26/04/2022

Em tên là Nguyễn Thành Quý, địa chỉ mail quy_nguyen****@gmail.com, em muốn hỏi: Trách nhiệm của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Em học chuyên ngành xây dựng đô thị và rất quan tâm tới các công việc liên quan tới đấu thầu. Em có tìm hiểu các quy định liên quan nhưng còn thắc mắc như trên, mong các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Em xin cảm ơn!

  • Trách nhiệm của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được hướng dẫn tại Điều 31 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, bao gồm:

   1. Hành nghề theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

   2. Cập nhật kiến thức, cơ chế, chính sách pháp luật trong trường hợp có chính sách mới.

   3. Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình hành nghề hoạt động đấu thầu.

   4. Báo cáo về quá trình hành nghề hoạt động đấu thầu khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan khác có thẩm quyền.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, được quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn