Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách sử dụng vốn ODA

26/04/2022

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? 

  • Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách ử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định 132/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   1. Cơ quan chủ quản có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo tài liệu về khoản hỗ trợ ngân sách, trong đó nêu rõ bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, hoạt động chủ yếu, kết quả, hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường, tổng vốn, nguồn và cơ cấu vốn, các nguồn lực khác, điều kiện tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách, quyền lợi và nghĩa vụ, phương thức tài trợ và hình thức tổ chức quản lý.

   2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách.

   3. Trường hợp khoản hỗ trợ ngân sách được sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án cụ thể, trình tự, thủ tục đối với chương trình, dự án cụ thể thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, quản lý nợ công và pháp luật khác có liên quan.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn