Tỷ lệ đầu tư an toàn của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

26/04/2022

Tỷ lệ đầu tư an toàn của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật.Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin liên quan đến lĩnh vực đầu tư mong được ban biên tập tư vấn. Tỷ lệ đầu tư an toàn của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Nguyệt Nga (nga****@gmail.com)

  • Tỷ lệ đầu tư an toàn của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định tại Điều 16 Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm như sau:

   1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

   Trong mọi trường hợp, tổng số tiền đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không được vượt quá giá trị được xác định bằng vốn chủ sở hữu trừ đi:

   - Số lớn hơn giữa vốn pháp định và biên khả năng thanh toán tối thiểu; và

   - Số tiền đã đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (nếu có).

   2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được tự doanh đầu tư vào các loại công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định nhưng không quá 5% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức nước ngoài (trừ trái phiếu chính phủ nước ngoài) và không vượt quá hạn mức tự doanh đăng ký đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận.

   3. Hàng quý, căn cứ vào tình hình tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải đánh giá lại hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của mình. Trường hợp tỷ lệ đầu tư của doanh nghiệp chưa đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp cần thiết để tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc quý.

   Trên đây là quy định về Tỷ lệ đầu tư an toàn của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 105/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn