Ủy quyền trong đấu thầu; bảo lãnh dự thầu; năng lực của nhà thầu

26/04/2022

Công ty A hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. B và C là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ - Công ty A. Đại diện pháp luật của A ủy quyền cho đại diện pháp luật của B (theo đúng mẫu "Giấy ủy quyền" trong Hồ sơ mời thầu) thực hiện các công việc trong quá trình tham gia đấu thầu. Trong một gói thầu, các vấn đề được hỏi như sau:   1. B là đơn vị đứng tên mua Hồ sơ mời thầu; A là đơn vị đứng tên Nhà thầu trong đơn dự thầu (A là nhà thầu tham gia đấu thầu) do đại diện B ký và đóng dấu của B. Đúng hay sai? 2. Thư bảo lãnh dự thầu của Ngân hàng là bảo lãnh cho B (tức là B là đơn vị được Ngân hàng bảo lãnh tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, chứ không phải Ngân hàng bảo lãnh cho A). Đúng hay sai? 3. Về năng lực của nhà thầu: Hợp đồng tương tự để chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà thầu A là hợp đồng của C, Đúng hay sai?

  • A là Công ty hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - Con

   B là Đơn vị phụ thuộc của A, cần làm rõ mức độ phục thuộc là Công ty có tư cách pháp nhân hay là Chi nhánh, Là công ty con... Phải làm rõ vấn đề này mới xác Định B có người đại diện theo pháp luật hay không?

   Nếu A là đứng tên trong hồ sơ thầu thì bất kể ai được Người đại diện của A ủy quyền đều là thay mặt người đó và Nhân danh A do đó phải đóng dấu của A.

   Việc Ngân hàng phát hành thư bảo lãnh cho B là không có cơ sở vì B không tham gia thầu.

   Vì tình huống bạn đưa ra còn có nhiều điều chưa rõ, các luật sư chưa đủ cơ sở pháp lý để tư vấn cho bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn