Về việc thực hiện quản lý dự án

26/04/2022
Theo tôi được biết, quy định tại Điều 33, Điều 34 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 thì với các dự án nguồn vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư >7 tỷ đồng có hai mô hình tổ chức quản lý dự án là: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án; quy định tại Điều 11 của Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009, nếu CĐT trực tiếp QLDA thì CĐT thành lập Ban QLDA để giúp mình trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án, khi đó năng lực của giám đốc Ban QLDA quy định tại Khản 2, Điều 43 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Trường hợp đơn vị tôi là đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT, được giao làm chủ đầu tư (CĐT) thực hiện một số dự án có TMĐT > 30 tỷ đồng, hiện nay đơn vị đang áp dụng hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, CĐT đã thành lập Ban Quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án, cơ cầu tổ chức của Ban QLDA gồm có các cán bộ kiêm nhiệm từ các phòng của đơn vị và Giám đốc (không có phó giám đốc). Hiện nay, Giám đốc Ban QLDA được điều động sang đơn vị khác, Ban QLDA chưa bổ nhiệm được giám đốc mới; để giải ngân được nguồn vốn cuối năm, CĐT đã giao cho một một người cấp phó thuộc đơn vị mình (người không có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực xây dựng) để phụ trách Ban QLDA và ký thanh quyết toán cuối năm cho các đơn vị thi công, giá trị thanh toán >7 tỷ đồng. Vậy: 1. Trường hợp CĐT giao cho người không có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực xây dựng để phụ trách Ban QLDA và ký thanh quyết toán cuối năm cho các đơn vị thi công có giá trị >7 tỷ đồng là đúng hay sai? 2. Nếu sai thì người ký ban hành quyết định giao nhiệm vụ và người thực hiện quyết định vi phạm vào quy định nào?
  • Dự án có tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng phải lập dự án theo quy định tại điểm b Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại mục 3 Điều 11 thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng.

   Điều kiện năng lực Giám đốc quản lý dự án quy định tại Điều 43 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

   Trường hợp giám đốc ban QLDA được điều đi nơi khác, quyền hạn trách nhiệm người được điều động phụ trách thay thế là do Chủ đầu tư quyết định. Tuy nhiên, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về những công việc thuộc nhiệm vụ quyền hạn của mình, kể cả những công việc đã giao cho Ban QLDA theo đúng quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn