Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu đối với cơ sở đào tạo đấu thầu được quy định như thế nào?

26/04/2022

Bạn đọc Trần Thị Cúc, địa chỉ mail cuc_tran_098****@gmail.com hỏi: Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu đối với cơ sở đào tạo đấu thầu được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Em học chuyên ngành xây dựng đô thị và rất quan tâm tới các công việc liên quan tới đấu thầu. Em có tìm hiểu các quy định liên quan nhưng còn thắc mắc như trên, mong các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Em xin cảm ơn!

  • Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu đối với cơ sở đào tạo đấu thầu được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

   Theo đó, cơ sở đào tạo đấu thầu có các hành vi sau đây thì được coi là vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu:

   a) Kê khai thông tin không trung thực khi đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu;

   b) Không sử dụng giảng viên đấu thầu có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để giảng dạy các lớp đào tạo đấu thầu cơ bản;

   c) Không thực hiện đào tạo đấu thầu cơ bản trên cơ sở chương trình khung quy định tại Thông tư này;

   d) Thực hiện đào tạo đấu thầu cơ bản không bảo đảm yêu cầu về thời lượng tối thiểu theo quy định;

   đ) Cấp chứng chỉ cho các cá nhân không tham gia lớp đào tạo đấu thầu cơ bản hoặc các cá nhân có tham gia nhưng không đáp ứng đầy đủ các Điều kiện tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này;

   e) Xác nhận không trung thực cho giảng viên đấu thầu;

   g) Không lưu trữ hồ sơ các khóa đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu mà mình tổ chức theo quy định tại Điều 5 Thông tư này;

   h) Không báo cáo định kỳ hàng năm hoặc báo cáo kết quả từng khóa đào tạo đấu thầu cơ bản hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của mình;

   i) Không thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thay đổi địa chỉ của trụ sở giao dịch (nếu có) trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày thay đổi địa chỉ của trụ sở giao dịch.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu đối với cơ sở đào tạo đấu thầu, được quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn