Việc hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quy định như thế nào?

26/04/2022

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Việc hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  • Việc hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Việc hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với nội dung như sau:

   Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành như sau:

   - Mức hỗ trợ: Bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ.

   - Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại:

   + Tối đa 08 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; tối đa 06 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; tối đa 05 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. Trường hợp dự án của doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập thì thời gian hỗ trợ lãi suất là 08 năm.

   + Dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm.

   + Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.

   + Chính sách và phương thức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện của địa phương.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn