Việc kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được thực hiện như thế nào?

26/04/2022

Liên quan đến các quy định mới nhất của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương cho hỏi chế độ kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được pháp luật quy định như thế nào?

  • Việc kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được thực hiện như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 86/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2021) quy định về kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương như sau:

   - Báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập.

   - Hàng năm, Ban kiểm soát của Quỹ đầu tư phát triển địa phương trình Hội đồng quản lý lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập thành lập và hoạt động tại Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ.

   - Ban Kiểm soát của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch việc chấp hành chế độ tài chính kế toán tại Quỹ và báo cáo kết quả kiểm tra kiểm soát cho Hội đồng quản lý Quỹ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn