Xếp lương đối với Chủ tịch Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển địa phương

26/04/2022

Xếp lương đối với Chủ tịch Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển địa phương được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Kim Liên, hiện đang sống và làm việc tại Hải Dương. Vì tính chất công việc, tôi đang tìm hiểu về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Xếp lương đối với Chủ tịch Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển địa phương được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

  • The quy định tại Điều 7 Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Chủ tịch, Phó chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý chuyên trách, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (sau đây gọi tắt là người quản lý Quỹ chuyên trách) được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH), trong đó:

   a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên; thành viên Hội đồng quản lý Quỹ xếp lương theo chức danh thành viên Hội đồng thành viên;

   b) Phó chủ tịch Hội đồng quản lý xếp lương tương đương chức danh Giám đốc Quỹ, Trưởng ban kiểm soát xếp lương tương đương chức danh Phó Giám đốc Quỹ. Việc chuyển xếp lương được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

   2. Tiêu chuẩn xếp hạng đối với Quỹ tạm thời được thực hiện theo tiêu chuẩn xếp hạng đối với nhóm Công ty tài chính (số 56. Công ty tài chính) ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn về xếp lương đối với Chủ tịch Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn