Yêu cầu khi sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ngày hỏi:04/05/2017

Yêu cầu khi sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Hoài Tâm, hiện đang là trưởng phòng tại công ty X chuyên về XNK, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về yêu cầu khi sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: tam.hoai***@gmail.com

  • Yêu cầu khi sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại Điều 50 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

   Việc sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

   a) Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương;

   b) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

   c) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về yêu cầu khi sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 46/2017/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn