Cấp bản sao vi bằng trong những trường hợp nào?

26/04/2022

Xin chào, cho tôi hỏi người yêu cầu lập vi bằng, người có quyền hoặc người liên quan có thể yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại cấp bản sao vi bằng được không? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới, cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 42 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định việc cấp bản sao vi bằng như sau:

   - Việc cấp bản sao vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại đang lưu trữ bản chính vi bằng đó thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   + Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cung cấp hồ sơ vi bằng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã lập vi bằng;

   + Theo yêu cầu của người yêu cầu lập vi bằng, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vi bằng đã được lập.

   - Người yêu cầu cấp bản sao vi bằng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải trả chi phí cấp bản sao vi bằng theo mức sau đây: 05 nghìn đồng/trang, từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang là 03 nghìn đồng.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì người yêu cầu lập vi bằng, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vi bằng đã được lập có quyền yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại đang lưu trữ bản chính cấp bản sao vi bằng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn