Chỉ được thực hiện trợ giúp pháp lý tại trụ sở của đơn vị mình?

26/04/2022

Xin hỏi về hoạt động trợ giúp pháp lý thì có phải chỉ được thực hiện trợ giúp pháp lý tại trụ sở của đơn vị mình hay không?

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về nội dung trên như sau:

   Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bố trí nơi tiếp người được trợ giúp pháp lý tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc tại địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức bảo đảm điều kiện để việc trình bày yêu cầu được dễ dàng, thuận lợi.

   Như vậy, việc trợ giúp pháp lý không nhất thiết phải thực hiện tại trụ sở mà có thể tổ chức tại địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức bảo đảm điều kiện để việc trình bày yêu cầu được dễ dàng, thuận lợi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn