Có được mời công chứng viên đến trại giam để công chứng hợp đồng hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 05/12/2022

Có được mời công chứng viên đến trại giam để công chứng hợp đồng hay không? Có được viết tắt trong hợp đồng công chứng hay không? Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng?

Chào anh chị, cho em hỏi người nhà em đang bị tạm giam 02 tháng để điều tra vụ án hình sự. Hiện tại, gia đình đang có việc nên cần phải bán mảnh đất do người ở trong trại đứng tên. Em được biết khi bán đất phải ra văn phòng công chứng để công chứng giấy tờ. Anh chị cho em hỏi có được mời công chứng viên đến trại giam để công chứng hợp đồng hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Có được mời công chứng viên đến trại giam để công chứng hợp đồng hay không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Có được mời công chứng viên đến trại giam để công chứng hợp đồng hay không?

   Tại Điều 44 Luật Công chứng 2014 có quy định về địa điểm công chứng như sau:

   1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

   Theo đó, trong trường hợp người có nhu cầu công chứng hợp đồng đang bị tạm giam thì bạn hoàn toàn có thể mời công chứng viên đến trại giam để công chứng hợp đồng.

   2. Có được viết tắt trong hợp đồng công chứng hay không?

   Tại Điều 45 Luật Công chứng 2014 có quy định về chữ viết trong văn bản công chứng như sau:

   1. Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   2. Thời điểm công chứng phải được ghi cả ngày, tháng, năm; có thể ghi giờ, phút nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết. Các con số phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Tại Khoản 4 Điều 2 Luật Công chứng 2014 có quy định về văn bản công chứng như sau;

   4. Văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật này.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, đối với hợp đồng công chứng thì pháp luật không cho phép viết tắt trong hợp đồng.

   3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng?

   Tại Điều 7 Luật Công chứng 2014 có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng như sau:

   1. Nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

   a) Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

   b) Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

   c) Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

   d) Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng; sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng;

   đ) Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận; nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức có liên quan;

   e) Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng;

   g) Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho tổ chức mình trong việc hành nghề công chứng;

   h) Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình;

   i) Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký;

   k) Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

   l) Công chứng viên tham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện hoạt động môi giới, đại lý; tham gia chia lợi nhuận trong hợp đồng, giao dịch mà mình nhận công chứng;

   m) Vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

   2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

   a) Giả mạo người yêu cầu công chứng;

   b) Người yêu cầu công chứng cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa trái pháp luật để yêu cầu công chứng;

   c) Người làm chứng, người phiên dịch có hành vi gian dối, không trung thực;

   d) Cản trở hoạt động công chứng.

   Trên đây là các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng theo quy định hiện hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn