Có phải công chứng văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ

26/04/2022

2 vợ chồng hiếm muộn đã lâu, tôi định nhờ chị gái mang thai hộ giúp. Cho hỏi, có cần phải lập văn bản gì không? Nếu có thì văn bản đó có phải công chứng, chứng thực hay không?

  • Khoản 1 Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

   - Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.

   Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

   - Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

   Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này.

   Như vậy, theo các quy định nêu trên thì bạn phải lập văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ, và văn bản này phải được công chứng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn