Có phải ghi rõ ngón điểm chỉ trong văn bản công chứng không?

Ngày hỏi:11/06/2022

Có phải ghi rõ ngón điểm chỉ trong văn bản công chứng không? Văn bản công chứng có phải đánh số trang không? Chào ban biên tập, bác hai em có lập hợp đồng ủy quyền cho người ta làm một số thủ tục hành chính về đất đai, nhưng bác em không biết ký thì có thể dùng điểm chỉ thay được không? Bác hai em do tai nạn nên chỉ còn có 8 ngón thì công chứng có phải ghi rõ ngón điểm chỉ không? Xin được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Có phải ghi rõ ngón điểm chỉ trong văn bản công chứng không?

   Căn cứ Điều 48 Luật Công chứng 2014 quy định về ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng như sau:

   1. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

   Trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

   2. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

   3. Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:

   a) Công chứng di chúc;

   b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

   c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

   Như vậy, bác bạn có thể thực hiện việc điểm chỉ thay thế ký tên, khi thực hiện điểm chỉ phải bằng ngón ngón trỏ phải, nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái, trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

   Văn bản công chứng có phải đánh số trang không?

   Theo Điều 49 Luật trên có quy định như sau:

   Văn bản công chứng có từ hai trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự. Văn bản công chứng có từ hai tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ.

   Theo đó, văn bản công chứng có từ hai trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn