Sĩ quan làm việc tại Công an huyện có được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hay không?

Ngày hỏi:03/05/2022

Sĩ quan làm việc tại Công an huyện có được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hay không? Nếu Sĩ quan làm việc tại Công an huyện đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì có bị thu hồi? Tôi đang là sĩ quan đang làm việc tại Công an huyện, tôi đang có mong muốn trở thành luật sư. Anh chị cho tôi hỏi tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề hay không? Cảm ơn anh chị đã tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Sĩ quan làm việc tại Công an huyện có được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Sĩ quan làm việc tại Công an huyện có được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hay không?

   Tại Khoản 4 Điều 17 Luật Luật sư 2006 có quy định về những người thuộc trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư như sau:

   4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   a) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   b) Không thường trú tại Việt Nam;

   c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

   d) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục hoặc quản chế hành chính;

   đ) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   e) Những người quy định tại điểm a khoản này bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

   Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì sĩ quan làm việc tại Công an huyện không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

   Nếu Sĩ quan làm việc tại Công an huyện đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì có bị thu hồi hay không?

   Tại Khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư 2006 có quy định về thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư như sau:

   1. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   a) Là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   b) Không còn thường trú tại Việt Nam;

   c) Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

   d) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư;

   đ) Bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư;

   e) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật.

   Theo đó, nếu Sĩ quan làm việc tại Công an huyện đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì sẽ bị thu hồi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn